Schisis Conferentie

Datum/Tijd
15 juni 2024
10:15 - 16:00

Categorieën


De Schisis Conferentie is bedoeld voor volwassenen met een schisis, om met elkaar en met deskundigen in gesprek te gaan over hun ervaringen. De uitkomsten van deze gesprekken kunnen aanleiding geven om aandachtspunten rondom schisis explicieter te agenderen.

Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 juni in Nieuwegein. Kijk voor het programma en aanmelden bij Nieuws.