Missie en visie

Navigeer direct naar

Missie en visie

Schisis Nederland heeft een duidelijke missie en visie en wil dat iedereen met een schisis met zelfvertrouwen door het leven gaat. Dat is de beste voorwaarde om je kansen en mogelijkheden te benutten. Als vereniging van en voor mensen met een schisis willen we onze kennis en ervaring hiervoor inzetten.

Schisis Nederland heeft 3 ambities: eigen kracht van kinderen en ouders versterken, betrouwbare informatie bieden en samenwerken met partijen in de zorg en behandeling rondom schisis.

Eigen kracht van kinderen én ouders versterken

Schisis Nederland wil zich als vereniging inzetten voor kinderen met een schisis, ze het gevoel geven dat ze goed zijn zoals ze zijn. Acceptatie, trots en zekerheid zijn daarbij van groot belang. Om de eigen kracht te versterken, is het volgens Schisis Nederland cruciaal dat ook ouders zich mentaal gesteund voelen en voldoende geïnformeerd zijn bij het begeleiden van hun kind gedurende de verschillende fasen van de behandeling.

Schisis Nederland wil ouders informatie geven over schisis, opvoeding en het belang om psychisch sterk te staan. We maken hierbij niet alleen gebruik van de kennis en kunde van onderzoekers en behandelaars in de sociaalpsychologische zorg, maar ook van de ervaringskennis van andere ouders.

Keuzes maken op basis van betrouwbare informatie

Als je kind met een schisis wordt geboren, komt er als ouder veel op je af. Er wordt direct bij de geboorte een stappenplan voor de behandeling van de schisis gemaakt. Schisis Nederland wil gezinnen hierbij steunen en ingaan op vragen over die behandelingen en het dagelijks leven van het kind, nu en later.

We willen met deze informatie ouders ook helpen de goede zorgvraag te stellen. Het is ook van belang dat de behandelaars de ouders betrekken bij de behandeling van hun kind en dat ze samen met de ouders beslissen wat de beste behandeling is. Schisis Nederland zoekt daarom ook de verbinding met de behandelaars van de schisisteams.

Samenwerking

Schisis Nederland vindt het belangrijk dat het een goede samenwerkingsrelatie onderhoudt met alle partijen in de zorg en behandeling rondom schisis, zowel op medisch als op sociaal-emotioneel gebied. Dat draagt bij aan goede informatievoorziening voor ouders en kinderen, aan het versterken van het gezamenlijk beslissen bij de behandeling, en aan aandacht voor het stimuleren van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Zie ook:
Beleid en strategie 2022-2025.

2 dames met schisis

Jij helpt toch ook mee? Word lid van Schisis Nederland

Schisis Nederland geeft betrouwbare informatie over schisis, de behandelingen en zorg rond schisis. Wij komen op voor de belangen van mensen met een schisis en hun ouders.

Ontdek nieuwe ontwikkelingen Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Schisis Nederland? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief