Verantwoording en gedragscode

Navigeer direct naar

ANBI

   

   1. De Vereniging Schisis Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Je kunt als donateur jouw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft onze vereniging geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen

   1. Standaardformulier publicatieplicht ANBI

   1. Naam: Vereniging Schisis (statutaire naam) / Schisis Nederland
    Bankrekeningnummer: NL26 ABNA 0839 6988 28

   1. KvK nummer: 73574287

   1. Fiscaal nummer (RSIN) nummer: 859585001

   

  Doelstelling

  Schisis Nederland heeft een duidelijke missie en visie en wil dat iedereen met een schisis met zelfvertrouwen door het leven gaat. Dat is de beste voorwaarde om je kansen en mogelijkheden te benutten. Als vereniging van en voor mensen met een schisis willen we onze kennis en ervaring hiervoor inzetten. Schisis Nederland heeft 3 ambities: eigen kracht van kinderen en ouders versterken, betrouwbare informatie bieden en samenwerken met partijen in de zorg en behandeling rondom schisis.

  Meerjaren beleidsplan

  Beleid en strategie 2022-2025

  Jaaroverzichten

  Jaarverslag Schisis Nederland 2022
  Jaarrekening Schisis Nederland 2022

  Statuten en huishoudelijk reglement

  Statuten Schisis Nederland
  Huishoudelijk Reglement Schisis Nederland

  Gedragscode

  Gedragscode ongewenst gedrag Schisis Nederland