Nieuws

15 juni 2024: Schisis Conferentie

De Schisis Conferentie vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 juni in Nieuwegein. De Schisis Conferentie is bedoeld voor volwassenen met een schisis, om met elkaar ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn professionals aanwezig om informatie te geven over de zorg van toen en eventuele vragen van toen en nu te kunnen beantwoorden. Het leven met een schisis en de daarbij behorende ervaringen staan centraal.

Programma

De conferentie wordt geopend met een presentatie van Chantal van der Horst over schisiszorg door de jaren heen. Chantal van der Horst is emeritus hoogleraar plastische chirurgie.

Na de lunch volgt het persoonlijke verhaal van Jako Burgers; “De mens is meer dan zijn gezicht”. Jako Burgers is huisarts en bijzonder hoogleraar persoonlijke zorg. Jako is geboren met een schisis en vertelt zijn persoonlijke verhaal van geboren worden, leven en werken met een schisis.

Groepen

Na deze presentatie worden stellingen gepresenteerd over omgaan met schisis in de sociale omgeving en in de samenleving. Deelnemers gaan deze stellingen met elkaar bespreken in subgroepen. Hierbij is er ruimte om persoonlijke ervaringen te delen en wellicht te leren van elkaar. In de gezamenlijke terugkoppeling zullen gemeenschappelijk boodschappen en lessen uit de subgroepen worden gedeeld met alle deelnemers.