videocall
Nieuws

Terugblik ALV 17 april

Op 17 april 2023 hield Schisis Nederland de Algemene Leden Vergadering. Opnieuw online, nu met iets meer deelnemers dan vorig jaar. Het bestuur juicht dit toe en ziet het ook als een teken dat onze leden steeds meer belangstelling en betrokkenheid laten zien voor onze activiteiten.

Afscheid

Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van Martijn Riet, die drie jaar als secretaris in het bestuur heeft gezeten. Gelukkig blijft Martijn actief voor de vereniging, als coördinator van de werkgroep voor Stickler en Pierre Robin.

Nieuwe bestuursleden

Ook accepteerde iedereen de kandidatuur van Marleen Lamé en Germaine van Hecke als nieuwe bestuursleden, waarmee het bestuur nu weer op volle sterkte is gekomen. Marleen neemt bovendien de taak van secretaris op zich. Dick de Haan beëindigde zijn eerste zittingstermijn en werd door het bestuur voorgedragen voor een tweede periode, waar de vergadering ook mee instemde.

Ter afsluiting complimenteerde de voorzitter de leden voor hun constructieve bijdrage aan deze ALV. Ook nodigde hij iedereen uit alvast na te denken over ideeën waarmee Schisis Nederland volgend jaar het eerste vijfjarig lustrum kan vieren.