Mentale gezondheid

 

Ook in de volwassenheid kan de schisis bij mensen leiden tot psychische klachten. Onzekerheid, angst, of een laag zelfbeeld kunnen ervoor zorgen dat je jezelf niet durft te laten zien, bang bent wat anderen van je vinden. Dit kan op vele plekken in je leven je belemmeren. Denk aan school, werk, relaties, vrijetijdsbesteding.

Gevoelens van onzekerheid kunnen verschillende oorzaken hebben. Het vraagt vanaf jonge leeftijd vaardigheden om op jezelf te vertrouwen, ook met een schisis. Negatieve ervaringen kunnen bij sommige mensen het gevoel opleveren dat zij niet de moeite waard zijn. Als je dat gaat geloven dan kan een dynamiek ontstaan waarbij jij, vanuit zelfbescherming, je jezelf niet meer durft te laten zien, waardoor de ander geen contact maakt. De ervaring dat mensen geen contact maken, kan jouw denkbeeld bevestigen dat je niet de moeite waard bent. Als je in je jeugd lastige ervaringen hebt meegemaakt, is het heel begrijpelijk dat zoiets kan ontstaan. Soms zijn mensen er pas in hun volwassenheid aan toe om hier stappen in te zetten[FM1] . Dit zijn altijd spannende, moedige stappen. Het is fijn als je daar steun bij kunt krijgen van mensen die jij vertrouwt. Mocht er meer hulp nodig zijn dan kan professionele hulpverlening jou mogelijk ondersteunen. Naast psychosociale ondersteuning in een ziekenhuis (vaak echter alleen mogelijk als er tegelijkertijd ook een medisch behandeltraject is) zijn er vele verschillende vormen van hulpverlening. Zo is er de praktijkondersteuner van de huisarts (poh-ggz), algemeen maatschappelijk werk, ggz-instellingen maar ook coaching praktijken. Het is aan te raden te beginnen bij de huisarts en daar te bespreken welke mogelijkheden er zijn met verschillende vormen van hulpverlening.

Werk / regelingen

In principe hoeft een schisis geen belemmering te zijn om een betaalde baan uit te kunnen oefenen. Als dit vanwege psychische klachten toch moeilijk is, kun je overwegen om op dat gebied enige ondersteuning te zoeken.

Bij sommige mensen kan een spraakprobleem een belemmering zijn. Bij het UWV kun je informatie vragen als er sprake is van een arbeidsbeperking. Voor jongeren/jongvolwassenen kan een organisatie als Emma at Work ondersteunen als er sprake is van een (medische) beperking en het vinden van werk.  Op de website www.regelhulp.nl kun je informatie vinden als je denkt dat je vanwege je schisis recht zou kunnen hebben op bepaalde regelingen.

Vaak is echter het hebben van een schisis geen reden om voor regelingen in aanmerking te komen.