Oorzaken van schisis

Navigeer direct naar

In veel gevallen van schisis is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Meestal is sprake van een combinatie van factoren.

Bij erfelijkheidsonderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen en de oorzaken van schisis:

  • syndromaal (onderdeel van een syndroom) of niet
  • syndromaal
  • familiair (binnen de familie voorkomend) of niet-familiair.

Schisis kan worden veroorzaakt door:

1. een stoornis tijdens de zwangerschap

Een stoornis tijdens de eerste twaalf weken van de zwangerschap kan schisis veroorzaken.
Het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals middelen tegen epilepsie, vormt een verhoogd risico hierop. Ook een aanstaande moeder met diabetes mellitus (suikerziekte) heeft een verhoogde kans op een baby met schisis.

2. erfelijke factoren

Wanneer er sprake is van erfelijkheid, vindt er een stoornis plaats in de aanleg van het kind.
Deze stoornis kan ontstaan op het moment van bevruchting, bijvoorbeeld door een chromosoomafwijking. Er is dan vaak sprake van een syndroom.

Ook kunnen een of beide ouders de aanleg voor schisis doorgeven. De aandoening komt dan voor in de familie.

Zie ook Erfelijkheidsonderzoek.

3. een combinatie van deze factoren

In veel gevallen is niet duidelijk waarom schisis is ontstaan. Meestal is er sprake van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren, zoals roken, alcohol, voeding, medicijnen en landbouwgif.