Richtlijnen schisis

In de Nederlandse Richtlijnendatabase zijn twee richtlijnen over schisis opgenomen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft het initiatief genomen deze op te stellen. Daarvoor zijn commissies in het leven geroepen, waarin artsen met verschillende specialisaties, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verloskundigen, logopedisten en gespecialiseerde verpleegkundigen hebben samengewerkt. In de werkgroep heeft een vertegenwoordiger van Schisis Nederland zitting genomen. De richtlijnen zijn in 2016 vastgesteld.

Vanwege de voortgaande medische ontwikkelingen streeft de NVPC naar modulair onderhoud van de richtlijnen, waarbij het de bedoeling is jaarlijks 2 tot 3 uitgangsvragen te herzien. Uitgangsvragen worden opgesteld om de richtlijnen verder uit te werken aan de hand van gericht onderzoek.

De richtlijn Behandeling van patiënten met een schisis is gericht op de volgens de huidige maatstaven beste zorg.

Een samenvatting van deze richtlijn is hier beschikbaar in PDF formaat. Daarin is eveneens een schematisch overzicht opgenomen van de behandelingen voor de vier vormen van schisis.

De richtlijn Counseling na prenataal vastgestelde schisis richt zich op de volgens de huidige maatstaven beste zorg voor kinderen met prenataal vastgestelde schisis en hun ouders.