Werkgroep Werving en bereik

Navigeer direct naar

Deze werkgroep coördineert vier verschillende activiteiten die gericht zijn op het uitbreiden van het aantal leden van de vereniging en het vergroten van ons contactennetwerk met personen en instellingen die zich beroepsmatig bezighouden met de zorg en behandeling bij schisis.

Allereerst heeft de werkgroep Werving en Bereik de taak om contact te zoeken met paramedische instellingen en opleidingen. Het doel hiervan is om via deze organisaties de bekendheid van Schisis Nederland en haar doelstellingen te vergroten en om in overleg vormen van uitwisseling of samenwerking te initiëren, zoals het ophangen van posters en beschikbaar stellen van flyers, cliënten attenderen op de vereniging, lezingen verzorgen en meewerken aan informatieve bijeenkomsten.

Daarnaast zijn er drie activiteiten waarvoor de werkgroep contact onderhoudt met leden die incidenteel bereid zijn om mee te werken aan één of meer specifieke contactactiviteiten. Met deze activiteiten kun je als lid een kleine, maar zeer gewenste bijdrage leveren en heb je per contactverzoek de keuze of je hieraan kunt meewerken.

Contactgesprekken

Op aanvraag zoek je contact met, of ga je op bezoek bij mensen die graag in gesprek willen met ervaringsdeskundigen over de zorg en behandeling rondom schisis – bij mensen die een kind met een schisis verwachten; waar recent een kind met een schisis is geboren, of waar (bij oudere kinderen) vragen of zorgen zijn met betrekking tot een bepaalde fase van de behandeling. De werkgroep zorgt voor afstemming op basis van de locatie, leeftijdsgroep en eventueel aard van de zorgvraag.

Presentaties

Samen met een andere vrijwilliger ben je aanwezig op een informatiebijeenkomst van een schisisteam, om hier aandacht te vragen voor het aanbod van Schisis Nederland en mogelijk te participeren in het gesprek met ouders. De werkgroep zorgt dat twee personen namens Schisis Nederland worden afgevaardigd, voorbereid en voorzien van ondersteunend PR-materiaal.

Onderzoeksdeelname

De werkgroep coördineert de inzet van het Participatiepanel. De leden van dit panel zijn bereid één tot enkele malen per jaar respons te geven op enquêtes of digitale vragenlijsten, die vanuit landelijke ontwikkelingen worden voorgelegd aan Schisis Nederland. Het streven is om het panel zodanig samen te stellen, dat de leden (zoveel mogelijk) representatief zijn voor het ledenbestand van de vereniging.