Werkgroep Schisis Conferentie

Navigeer direct naar

De Schisis Conferentie richt zich op volwassen met een schisis en is bedoeld om deelnemers de mogelijkheid te bieden om hun ervaringen en vragen rondom schisis met anderen uit te wisselen. Voor sommigen onder hen lijkt de behandelingsperiode ‘een gepasseerd station’; anderen geven aan dat en hoe het hebben van een schisis impact heeft gehad op hun ontwikkeling van kind tot nu.

Ook wordt ingegaan op vragen op het gebied van nazorg en –behandeling. De werkgroep begint in het voorjaar met voorbereidend overleg, waarmee wordt toegewerkt naar de Schisis Conferentie eind september of begin oktober. De werkgroep raadpleegt hierbij het Adviescollege van onze vereniging en zoekt daarnaast publiciteit via de media om zoveel mogelijk volwassenen (die mogelijk Schisis Nederland niet kennen) op de conferentie te attenderen.