Werkgroep Jongerendag

Navigeer direct naar

De Jongerendag richt zich op jongeren met een schisis, vanaf 13 tot 23 jaar. Jaarlijks wordt een groep jongeren uitgenodigd deze dag zelf te organiseren met ondersteuning vanuit de vereniging. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van social media en bestaande jongerenfora op internet. Onderlinge uitwisseling en wederzijds begrip ontstaat tijdens interactieve activiteiten en workshops. De werkgroep begint in het voorjaar met voorbereidend overleg, waarmee wordt toegewerkt naar de Jongerendag in november.