Adviescollege

Navigeer direct naar

Schisis Nederland heeft sinds kort een Adviescollege. Deze beschouwt ons beleid en programma op enige afstand. Zo willen we de sociale en maatschappelijke waarde ervan bewaken en, zo nodig, verbeteren.

De leden van het Adviescollege zijn “kritische vrienden”. Ze hebben individueel en collectief de vrijheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Ook zal het bestuur van Schisis Nederland waar nodig het Adviescollege raadplegen.

Samenstelling

Het Adviescollege is momenteel samengesteld uit 6 deskundigen uit de zorgsector: 

prof. dr. Chantal van der Horst (hoogleraar plastische chirurgie)
prof. dr. Jako Burgers (huisarts en bijzonder hoogleraar persoonlijke zorg)
dr. Henriëtte Swanenburg-de Veye (gezondheidszorg psycholoog)
dr. Wietze Eizenga (huisarts en manager huisartsopleiding)
drs. Jurgen te Rijdt (KNO-arts)
dr. Léon van Adrichem (plastisch chirurg)