Belangenbehartiging 

Schisis Nederland participeert in een aantal landelijke overleggen om de belangen van kinderen met een schisis en hun ouders te vertegenwoordigen.

Contact met schisisteams

Schisis Nederland heeft direct en regelmatig contact met de schisisteams in Nederland. Hierdoor is het mogelijk om bij een schisisteam vragen te stellen en onderwerpen bespreekbaar te maken, die van belang zijn voor gezinnen die bij dit team zijn aangesloten. Tevens streeft Schisis Nederland ernaar om meer lotgenotencontact tot stand te brengen. Binnen de samenwerking met de schisisteams wordt gezocht naar het bevorderen van en meewerken aan lokale bijeenkomsten, waarin ouders van kinderen met een schisis geïnformeerd worden over de behandeling en ervaringen en hun zorgen kunnen bespreken.

Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA)

Schisis Nederland heeft regelmatig overleg met de NVSCA. Dit is de beroepsvereniging voor professionals die zich bezighouden met de behandeling van schisis. De NVSCA stelt zich ten doel het op wetenschappelijke basis bevorderen van de behandeling van patiënten met schisis en aanverwante afwijkingen in teamverband binnen het Nederlandstalige gebied en het onderhouden van banden met zusterverenigingen in het buitenland. In dit overleg worden actuele zaken besproken betreffende de behandeling van schisis, wordt samenwerking nagestreefd en kan deskundigheid worden gevraagd bij het controleren van informatie over schisis die Schisis Nederland beschikbaar stelt.

Paramedische praktijken en – opleidingen

Schisis Nederland zoekt contact met en verzorgt zo mogelijk presentaties voor paramedische praktijken en -opleidingen, om meer aandacht te vragen voor en informatie te kunnen bieden over de behandeling en zorg rondom schisis.  Ook kunnen langs deze weg meer mensen worden geattendeerd op de beschikbaarheid en ondersteuningsmogelijkheden van onze vereniging.