Adoptie

Special Need adoptie

De meeste adoptiekinderen in Nederland komen uit Azië (33% in 2020) en Amerika (28% in 2020).
Bij een Special Need (SN) adoptie adopteer je een kind met een medische beperking, of een al dan niet operabele aandoening. Daar valt ook een schisis onder. Special Need kinderen komen onder meer uit Benin, Bolivia, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, India, Hongarije, Nicaragua, Sri Lanka en Taiwan.

Adoptieprocedure

Als je graag een kind wilt adopteren met een schisis, kun je jezelf aanbieden als adoptieouder. Samen een adoptieprocedure starten is alleen mogelijk als je gehuwd bent.

Voor adoptie vanuit het buitenland gelden strenge eisen. Fiom (voorheen Stichting adoptievoorzieningen) is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg biedt op het gebied van adoptie. Op de website van Fiom kun je alle informatie vinden over de adoptieprocedure, te beginnen met het aanvragen van beginseltoestemming. De stichting toetst of je voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

De adoptieprocedure duurt ongeveer anderhalf jaar. Daarna duurt het maximaal vier jaar voordat je kind naar Nederland komt. De wachttijd voor een Special Need kind is korter dan die voor een kind zonder medische beperking.

Schisisteam

Wanneer je een adoptiekind met schisis verwacht, kun je vooraf contact opnemen met één van de schisisteams. Zij kunnen je vragen beantwoorden en je informeren over de specifieke toestand van je adoptiekind aan de hand van de informatie en foto’s die je hebt ontvangen tijdens de procedure.

Informatie

Voor meer informatie over adoptie van een Special Need kind en het uitwisselen van ervaringen kun je onder andere terecht bij:
Stichting Wereldkinderen
Adoptie Vereniging De Rode Draad
[MtR|SN1] Besloten groep adoptie SN op Facebook