skip to Main Content
Een gnatoschisis is een kaakspleet. Een volledige kaakspleet is zichtbaar, terwijl er bij een onvolledige kaakspleet geen bot onder het slijmvlies zit. Daardoor lijkt de kaak gesloten te zijn.

Een kaakspleet komt alleen voor in combinatie met een lip- en eventueel een gehemeltespleet. De kaakspleet kan enkelzijdig of dubbelzijdig zijn.

Deze illustraties zijn eigendom van het

Back To Top