skip to Main Content
Een gehemeltespleet (palatoschisis) kan verschillende vormen hebben. Hij kan in het harde gedeelte zitten, of doorlopen tot in het zachte gehemelte. Hij kan ook onderdeel zijn van een lip-, kaak- en gehemeltespleet. Daarnaast komt een op zichzelf staande gehemeltespleet voor. In bepaalde gevallen is die onderdeel van een syndroom.

Niet zichtbaar

Soms is de spleet niet zichtbaar. Aan de buitenkant van het gehemelte zie je dan niets, maar de onderliggende spieren zijn niet aan elkaar gegroeid.

Gespleten huig

De huig kan ook gespleten zijn. Het kan dan gaan om een op zichzelf staande spleet, maar ook om een doorlopende gehemeltespleet. De gespleten huig kan echter ook onderdeel zijn van een syndroom.
Een gespleten huig hoeft niet altijd behandeld te worden.

Back To Top