skip to Main Content

Wanneer er sprake is van erfelijkheid, vindt er een stoornis plaats in de aanleg van het kind.
Deze stoornis kan ontstaan op het moment van bevruchting, bijvoorbeeld door een chromosoomafwijking. Er is dan vaak sprake van een syndroom.

Ook kunnen een of beide ouders de aanleg voor schisis doorgeven. De aandoening komt dan voor in de familie.

Back To Top