skip to Main Content

Tijdens de zesde tot de twaalfde week van de zwangerschap vindt de aanleg van een gedeelte van het gezicht plaats. Het weefsel dat later lip, kaak en gehemelte vormt, groeit naar elkaar toe. Spleten ontstaan doordat dit niet volledig gebeurt.

Welk type schisis ontstaat, hangt af van het tijdstip in de embryonale ontwikkeling waarop er geen aaneengroeiing (fusie) plaatsvindt.

Bron van de video’s: Schisisteam Friesland.

Back To Top