skip to Main Content

Echo

Er zijn geen tests om schisis tijdens de zwangerschap aan te tonen. Wel kunnen een lip- en kaakspleet worden gezien tijdens een 20-weken echo. Met een uitgebreide echoscopie kan ook een gehemeltespleet zichtbaar zijn.

Vervolgonderzoek

Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van de behandelaar die de schisis heeft waargenomen en het ziekenhuis waarvoor hij werkzaam is. Indien mogelijk vindt vervolgonderzoek daar plaats. Ook kan de behandelaar de ouders doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor prenatale diagnostiek. Daar stelt men aan de hand van speciaal onderzoek een definitieve diagnose. Een andere mogelijkheid is dat de ouders direct worden doorgestuurd naar een schisisteam.

Schisisteam

Vaak krijgen de aanstaande ouders informatie over het dichtstbijzijnde schisisteam. Dat wil echter niet zeggen dat ze verplicht zijn om naar dit team te gaan. Als ze dat willen, kunnen ze informatie inwinnen over de verschillende schisisteams die er zijn, bijvoorbeeld op een forum of groep voor ouders van een kind met schisis.

Ze kunnen een afspraak maken met de maatschappelijk werker of psycholoog van het schisisteam naar keuze, die met hen de praktische èn emotionele kanten bespreekt van het verwachten van een baby met schisis.

Back To Top