skip to Main Content

Door: Dick de Haan, voorzitter Schisis Nederland

Bereik vergroten

Vergroten van de bereikbaarheid en bekendheid van Schisis Nederland staat centraal in het komende nieuwe jaar. Hiertoe versterken we ons contact met de schisisteams en anderen die zich professioneel met schisiszorg bezighouden. Daarnaast roepen we onze leden op zich aan te melden als vrijwilliger voor één van onze werkgroepen en activiteiten. Het is bij al deze verschillende acties van belang dat het bestuur en de verschillende werkgroepen hun inzet goed op elkaar afstemmen. Onze verenigingsmanager bij het Landelijk Bureau, Marieke te Rijdt, vormt hierbij de spil van alle communicatie. In dat verband is het dan ook heel plezierig dat we haar aanstelling met enkele uren konden uitbreiden.

Meer gezinscontacten

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 340 kinderen geboren met een schisis. Als ouder van een baby met een schisis kom je dan voor veel vragen te staan. Gelukkig kun je terecht bij één van de schisisteams. Toch blijven sommige ouders nog rondlopen met praktische vragen waarmee zij niet onmiddellijk terecht kunnen – of willen – bij hun schisisteam. Voor deze vragen en kwesties, maar ook voor een luisterend oor en het herkennen van zorgen en emoties, wil Schisis Nederland beschikbaar zijn.
Als een baby wordt geboren met een schisis is het onze grote wens dat de ouders worden aangemoedigd om contact te zoeken met Schisis Nederland en naar behoefte ondersteund kunnen worden bij de zorg en aandacht rondom schisis. Tijdens onze contacten met de schisisteams zullen we meer aandacht vragen voor dit onderwerp, met als doel meer gezinnen bij de vereniging te betrekken.
Tegelijkertijd willen we 2022 benutten om de werkgroep uit te breiden van de leden en vrijwilligers die zich hebben aangemeld om contact te leggen met gezinnen waar een baby met een schisis wordt verwacht of pas geboren is. We hopen hiermee een lijst van deelnemers samen te stellen die meer spreiding over het land oplevert, zodat eventuele vervolgcontacten op regionaal niveau kunnen worden uitgevoerd.
Als je dit leest en je bent geïnteresseerd om hieraan mee te werken, stuur dan even een berichtje naar Schisis Nederland: [email protected].

Bestuursvernieuwing

Het bestuur van Schisis Nederland heeft inmiddels een min of meer vast jaarprogramma ontwikkeld. Dat is opgebouwd uit een aantal ledenactiviteiten en de verspreide uitgave van nieuwsbrieven en het online magazine Aanzicht. We verwachten met dit vaste programma een heldere, financiële planning en verantwoording te kunnen hanteren. Ook geeft het de respectievelijke werkgroepen, die al deze programmaonderdelen organiseren en uitvoeren, de ruimte om hiervoor een eigen agenda en werkwijze te kiezen.
Jantina van Rossum en Ruurd Stolp hebben als bestuursleden een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het jaarprogramma. Helaas hebben zij besloten hun bestuurstaken te beëindigen; Ruurd doet dit per 1 januari en Jantina per 1 april. We respecteren uiteraard hun besluit en kijken met tevredenheid terug op een mooie periode van opbouw en samenwerking.
Wij hopen tijdens de aankomende algemene ledenvergadering van Schisis Nederland op 9 april 2022 de opvolgers van Jantina en Ruurd te kunnen benoemen. Een eerdere oproep voor een penningmeester (ter vervanging van Ruurd) heeft echter nog geen kandidaten opgeleverd. Mocht je iemand kennen die deze taak op zich zou willen nemen, laat het ons dan weten. Ook anderen, die misschien belangstelling hebben voor een – meer algemene – bestuurstaak, kunnen zich aanmelden via [email protected] of rechtstreeks met mij mailen.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

Dick de Haan, [email protected]

 

Back To Top