skip to Main Content

Schisis Nederland heeft sinds kort een Adviescollege. Dit college zal het beleid en programma van de vereniging op enige afstand kritisch beschouwen. Het Adviescollege is momenteel samengesteld uit vier deskundigen uit de zorgsector.

Dankzij de betrokken en spontane inzet van leden én vrijwilligers zijn al veel programmaonderdelen door werkgroepen uitgevoerd voor onze nog jonge vereniging.

Een bijzondere groep van vrijwilligers is onlangs aan toegevoegd aan de vereniging: het Adviescollege. Het bestuur vindt het belangrijk dat ons beleid en programma op enige afstand worden beschouwd; om de sociale en maatschappelijke waarde ervan te bewaken en om zo nodig verbeteringen voor te stellen. De leden van het Adviescollege zijn een groep kritische vrienden; zij hebben individueel en collectief te vrijheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Ook zal het bestuur waar nodig het Adviescollege raadplegen.

Samenstelling

Het Adviescollege is momenteel samengesteld uit vier deskundigen uit de zorgsector: prof. dr. Chantal van der Horst (hoogleraar plastische chirurgie), prof. dr. Jako Burgers (huisarts en bijzonder hoogleraar persoonlijke zorg), dr. Henriëtte Swanenburg-de Veye (gezondheidszorg psycholoog) en dr. Wietze Eizenga (huisarts en manager huisartsopleiding). Het bestuur streeft ernaar om het college uit te breiden en houdt zich aanbevolen voor nominaties.

Het Adviescollege is uitgenodigd om bij de de Schisis Conferentie van 9 oktober aanwezig te zijn. Twee leden van het College zijn tevens als adviseur betrokken bij de samenstelling van het programma.

Back To Top