skip to Main Content

Dick de Haan en Marieke te Rijdt van Schisis Nederland hebben een artikel geschreven voor Beter Begleiden, het vakblad voor begeleiders in het onderwijs.

Positie in de groep

In het artikel leggen Dick de Haan en Marieke te Rijdt van Schisis uit wat de aandoening inhoudt en wat een kind met een schisis nodig heeft van leraren en begeleiders. “De meeste leerlingen met een schisis functioneren ondanks hun aandoening goed. Toch is het belangrijk om hun sociaal-emotionele ontwikkeling en positie in de groep goed in de gaten te houden. Kunnen ze zichzelf zijn? Worden ze niet buitengesloten? Zo nodig kun je deze kinderen leren om voor zichzelf op te komen”.

LBBO

Beter Begeleiden wordt uitgegeven door de LBBO. De LBBO is de overkoepelende organisatie voor de beroepsgroepen van intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kind specialisten, specialisten begaafdheid en beeldbegeleiders in het onderwijs. Deze begeleiders kunnen zowel in dienstverband, als zelfstandig werkzaam zijn.

Lees het hele artikel in Beter Begeleiden, oktober 2022.

Back To Top