skip to Main Content

Schisis Nederland is als een van de voorlopers betrokken bij het project Beslist Samen 2.0. Een project waarin samen beslissen over gezondheid en behandeling wordt gestimuleerd. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt 200 patiëntenorganisaties en heeft ook een belangrijk rol in het stimuleren van samen beslissen. Zij hebben onder ruim 7.000 zorggebruikers gevraagd hoe zij het samen beslissen op dit moment ervaren. Deze week publiceerden zij de uitkomsten daarvan.

De Patiëntenfederatie concludeert op basis van het onderzoek dat er stappen in de goede richting gezet worden maar dat er tegelijk nog veel kan verbeteren. Zo zegt een op de vijf ondervraagden dat hij of zij niet bij de keuze voor behandeling of zorg is betrokken.

Voor Samen Beslissen moet een aantal stappen worden gezet. De zorgverlener moet de patiënt alle mogelijkheden voorleggen en moet de voordelen en nadelen daarvan bespreken. De persoonlijke situatie en wensen van de patiënt moeten worden besproken, en dan moet op basis van al die factoren door zorgverlener en patiënt een behandelkeuze worden gemaakt. Alleen dan is er sprake van Samen Beslissen.*

Iets meer dan de helft van de deelnemers kreeg verschillende mogelijkheden voorgelegd (51%), de andere helft niet. Terwijl er vrijwel altijd meer keuzes zijn. Bijvoorbeeld niets doen of afwachten.

De voordelen, nadelen en risico’s van de verschillende mogelijkheden zijn meestal ruim voldoende of voldoende besproken. Toch werden in 11% van de gevallen de nadelen en risico’s onvoldoende besproken. Een belangrijk onderdeel van Samen Beslissen is het bespreken van de persoonlijke situatie en de wensen van de patiënt en welke zorg daar het beste bij past. Daar is niet altijd (13%) of soms alleen gedeeltelijk (23%) over gesproken.

De samenvatting van het onderzoek is te vinden op de website van de Patiëntenfederatie. Of bekijk de volledige rapportage.

Wil je meer weten over de rol van Schisis Nederland in dit project? Stel je vraag aan projectleider Maureen Bult, maureen@bosk.nl

Bron: de Patiëntenfederatie

Back To Top