skip to Main Content

De ernst van de afwijking verschilt van kind tot kind, en sommige kinderen hebben dan ook meer problemen dan anderen. De volgende problemen kunnen zich voordoen:

  • ademhalingsproblemen
  • voedingsproblemen
  • gehoorproblemen (meestal als gevolg van de gehemeltespleet)
  • oogafwijkingen, gewrichtsklachten en gehoorvermindering als de sequentie onderdeel is van het Stickler-syndroom
  • hartafwijkingen en verminderde intelligentie als de sequentie onderdeel is van het VeIo-Cardio-Faciaal-syndroom

Meer informatie over erfelijkheid vind je bij het Erfocentrum.

Deze tekst kwam tot stand mede dankzij dr. E.C. Paes, prof. F.A. Beemer en VSOP.

Back To Top