skip to Main Content
Steun ons Webshop Contact

De ernst van de afwijking verschilt van kind tot kind, en sommige kinderen hebben dan ook meer problemen dan anderen. De volgende problemen kunnen zich voordoen:

  • ademhalingsproblemen
  • voedingsproblemen
  • gehoorproblemen (meestal als gevolg van de gehemeltespleet)
  • oogafwijkingen, gewrichtsklachten en gehoorvermindering als de sequentie onderdeel is van het Stickler-syndroom
  • hartafwijkingen en verminderde intelligentie als de sequentie onderdeel is van het VeIo-Cardio-Faciaal-syndroom

Meer informatie over erfelijkheid vind je bij het Erfocentrum.

Deze tekst kwam tot stand mede dankzij dr. E.C. Paes, prof. F.A. Beemer en VSOP.

Back To Top