skip to Main Content

Voordelen van het lidmaatschap

 • Twee keer per jaar het ledenblad Vieren!
 • Nieuwsbrief over schisis (8 keer per jaar)
 • Ledenkorting bij landelijke dagen en andere ledenactiviteiten
 • Ledenkorting op producten uit de webshop

Dankzij jouw steun kunnen we veel voor mensen met een schisis doen.

4 soorten lidmaatschap

  • Mensen met een schisis / ouders of verzorgers (€ 39 per jaar).
  • Jongeren met een schisis tussen 15 en 25 jaar (€ 10,50 per jaar).
  • Professionals in de zorg (€ 43,00 per jaar).
  • Instellingen en organisaties (€ 61,00 per jaar).

De contributie is per kalenderjaar. Als je later in het jaar lid wordt, betaal je evenredig minder contributie.

Word lid van Schisis Nederland en vul het formulier in!

Hoe meer leden Schisis Nederland heeft, des te beter zorgprofessionals, politici en beleidsmakers naar ons luisteren. En des te beter kunnen wij jouw belangen behartigen!
Dankzij jouw lidmaatschap kunnen wij een plek creëren waar je ervaringen kunt uitwisselen met mensen die jouw situatie begrijpen. Het Schisis-lidmaatschap levert jou bovendien aantrekkelijke en concrete voordelen op!

Back To Top