skip to Main Content

Voordelen van het lidmaatschap

 • Twee keer per jaar het ledenblad Vieren!
 • Nieuwsbrief over schisis (8 keer per jaar)
 • Ledenkorting bij landelijke dagen en andere ledenactiviteiten
 • Ledenkorting op producten uit de webshop

Dankzij jouw steun kunnen we veel voor mensen met een schisis doen.

4 soorten lidmaatschap

  • Mensen met een schisis / ouders of verzorgers (€ 39 per jaar).
  • Jongeren met een schisis tussen 15 en 25 jaar (€ 10,50 per jaar).
  • Professionals in de zorg (€ 43,00 per jaar).
  • Instellingen en organisaties (€ 61,00 per jaar).

De contributie is per kalenderjaar. Als je later in het jaar lid wordt, betaal je evenredig minder contributie.

Meld je direct aan en vul het formulier in

Back To Top