skip to Main Content

Voordelen van het lidmaatschap

 • 2 x online magazine van Schisis Nederland
 • 8 x online nieuwsbrief Schisis Nederland
 • betrouwbare informatie
  over onder meer operaties,
  behandeling en onderzoek
 • ontmoetingen met andere volwassenen met een
  schisis, ouders, kinderen en jongeren
  met een schisis tijdens de landelijke
  dag of bijeenkomsten

En nog veel meer!

Dankzij jouw steun kunnen we veel voor mensen met een schisis doen.

4 soorten lidmaatschap

  • Mensen met een schisis / ouders of verzorgers (€ 39 per jaar).
  • Jongeren met een schisis tussen 15 en 25 jaar (€ 10,50 per jaar).
  • Professionals in de zorg (€ 43,00 per jaar).
  • Instellingen en organisaties (€ 61,00 per jaar).

De contributie is per kalenderjaar. Als je later in het jaar lid wordt, betaal je evenredig minder contributie.

Meld je direct aan en vul het formulier in

Back To Top