skip to Main Content

ANBI

  1. De Vereniging Schisis Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Je kunt als donateur jouw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft onze vereniging geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen
  2. Standaardformulier publicatieplicht ANBI
  3. Naam: Vereniging Schisis (statutaire naam) / Schisis Nederland
   Bankrekeningnummer: NL26 ABNA 0839 6988 28
  4. KvK nummer: 73574287
  5. Fiscaal nummer (RSIN) nummer: 859585001

Meerjaren beleidsplan

Beleid en strategie Schisis Nederland 2022-2025

Budget 2022

Budget Schisis Nederland 2022

Jaaroverzichten

Jaarverslag Schisis Nederland 2021
Jaarrekening Schisis Nederland 2021

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten Schisis Nederland
Huishoudelijk Reglement Schisis Nederland

Gedragscode

Bekijk de gedragscode ongewenst gedrag Schisis Nederland.

Back To Top