skip to Main Content

Het bestuur zet de grote lijnen van Schisis Nederland uit en stuurt het landelijke bureau van Schisis Nederland aan.

Dick de Haan – voorzitter

“Ik zet me in als bestuurslid, om een voorziening in stand te houden waarmee mensen met of betrokken bij schisis elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen vinden en om hun belangen te vertegenwoordigen bij behandelaars en in de samenleving.”

Jantina van Rossum

“Als bestuurslid zal ik me onder meer richten op de groep ouderen met een schisis, die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Graag wil ik de geformuleerde visie/missie van de vereniging meer handen en voeten geven. Van strategisch denken naar praktisch doen. Daarin ligt mijn kracht.”

Nellienke Duijzer

“Ik wil me graag inzetten voor het organiseren van de Metamorfosedag en de Landelijke Schisisdag en ook het contact houden met de schisisteams en mensen met een schisis.”

Ruurd Stolp

“Mijn belangstelling voor en kennis van schisis is ontstaan omdat in mijn familie schisis voorkomt. Ik wil mij als penningmeester bezighouden met de financiën en met onderwerpen gerelateerd aan de back-office diensten, zoals die worden geleverd door het Landelijk Bureau.”

Martijn Riet

“Ik doe op dit moment onderzoek naar de manier waarop schisisteams psychosociale ondersteuning bieden aan ouders van kinderen met een aangeboren schisis. Ik hoop met de kennis, inzichten en contacten die ik tijdens het onderzoek op doe, samen met mijn persoonlijke ervaringen, bij te dragen aan goede zorg rondom schisis, Pierre Robin en Stickler.”

Back To Top