skip to Main Content

Tijdens de ALV van 6 juni zijn Nellienke Duijzer, Martijn Riet (secretaris), Jantina van Rossum en Ruurd Stolp (penningmeester) als bestuurslid benoemd. Lees meer over ze op de website.

Bestuursleden Anja Jonkers (penningmeester) en Ilona Lekahena (secretaris) zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 juni afgetreden. Wij bedanken hen voor hun inzet voor Schisis Nederland en het waardevolle werk dat zij voor de vereniging verricht hebben.

Back To Top