skip to Main Content

Reguliere school

De meeste kinderen met schisis gaan naar een reguliere basisschool. Het is belangrijk dat je de leerkrachten van de school van je kind op de hoogte stelt van zijn schisis en de gevolgen die dat voor hem heeft. Vraag de leerkrachten extra te letten op zijn spraak, gehoor, emotionele en sociale ontwikkeling.

Folder

Een aantal schisisteams heeft een speciale folder voor school. Die kun je aan de leerkracht van je kind geven. Let er op dat de folder bij het overgaan van je kind meegaat naar de volgende leerkracht, of vervangen wordt bij een nieuwe uitgave.

Kaakoperatie

Heeft je kind een kaakspleet, dan zal hij waarschijnlijk in groep 6, 7 of 8 worden geopereerd. Hij kan de leerlingen uit zijn klas betrekken bij zijn operatie door vanuit het ziekenhuis contact te leggen via Skype, Facetime of een ander programma voor videogesprekken.

Back To Top