skip to Main Content

Een kind dat geboren is met een lipspleet ziet er anders uit. Als hij naast een lipspleet een kaak- en/of gehemeltespleet heeft, klinkt hij anders dan andere kinderen. Soms heeft een kind met schisis gehoorapparatuur, wat extra opvalt.

Een ander uiterlijk of een andere spraak kan een reden zijn voor kinderen om iemand te pesten: onbekend maakt onbemind. Welke vorm pesten aanneemt, hangt mede af van de reactie van degene die wordt gepest. Wanneer het kind dat gepest wordt, zich niet goed kan verweren, zal de kans groter zijn dat het pesten doorgaat of erger wordt.

Voor een kind met een afwijkende spraak kan het extra lastig zijn zich verbaal te verweren tegen pesters. Aandacht voor de houding van je kind is belangrijk. Leer hem vanaf het allereerste moment een stevige houding aan te nemen.

Back To Top