skip to Main Content

De neus van een kind met schisis ziet er meestal anders uit. Aan de kant van de schisis is de neus platter dan anders. Bij een dubbelzijdige schisis is dat aan twee kanten zo.

De plastisch chirurg kan in samenwerking met de KNO-arts de volgende correcties doen:

  • de stand van de neusvleugel(s) veranderen;
  • het neusgat verkleinen of vergroten;
  • het neustussenschot rechtzetten (septumcorrectie);
  • de neus aan de buitenkant corrigeren;
  • een combinatie van correcties aan binnen- en buitenkant van de neus (septorhinoplastiek).

Een correctie van de neus kan noodzakelijk zijn als je kind last heeft van de afwijkende stand van zijn neus (bijvoorbeeld een scheef neustussenschot). Ook het uiterlijk van je kind kan een rol spelen in de keuze de buitenkant van zijn neus te laten corrigeren.

In overleg met plastisch chirurg en KNO-arts bespreken je en jij kind wat de beste oplossing is.

Back To Top