skip to Main Content
Foto: familie Peters

Een gehemelteplaatje is een andere benaming voor een orthodontisch obturatieplaatje. Het is een op maat gemaakt, kunststof plaatje dat de bovenkaak en het gehemelte afsluit.

In bepaalde gevallen krijgt een baby met een (gecombineerde) gehemeltespleet een paar dagen tot een week na zijn geboorte een gehemelteplaatje. Het plaatje is bedoeld om de spleet smaller te maken, de tong in de juiste positie te houden en het neustussenschot te beschermen. Ook kan het een hulpmiddel zijn bij het drinken.

Als je baby een gehemelteplaatje nodig heeft, maakt de orthodontist een gipsafdruk van zijn bovenkaak. Na een paar dagen is het plaatje klaar en kan het worden geplaatst. Meestal is je baby er binnen een week aan gewend.

Je baby houdt het plaatje dag en nacht in. Na de voeding kun je het plaatje schoonmaken en opnieuw bevestigen met kleefpasta.

Je baby komt een paar keer per maand terug bij de orthodontist voor controle. Indien nodig, stelt hij het plaatje bij.

Na de lipsluiting is het plaatje niet meer nodig.

Back To Top