skip to Main Content

De meeste kinderen met een lip- en/of gehemeltespleet hebben een normale gebitsontwikkeling. Als je kind een kaakspleet heeft, kan dat anders zijn. Het aantal tanden en de vorm en grootte ervan kan afwijken. Rondom de spleet komen tanden en kiezen vaak scheef door. Ook kunnen er tanden overdwars staan.

In de buurt van de spleet loopt de boogvorm van de kaak vaak niet vloeiend door. Het achterste deel van de bovenkaak kan bij een enkelzijdige kaakspleet aan één kant en bij een dubbelzijdige aan twee kanten te smal zijn.

Bij een dubbelzijdige, volledige kaakspleet is het bot tussen beide spleten alleen aan het neustussenschot verbonden. Dat tussenstuk kan makkelijk heen en weer worden bewogen en te veel naar voren staan.

Back To Top