skip to Main Content

Gehoortest

Goed kunnen horen, is belangrijk voor de spraakontwikkeling van je kind. Een aantal schisisteams nodigt je kind vanaf de leeftijd van negen maanden uit voor een gehoortest bij een audiologisch centrum.

Het kan zijn dat het schisisteam dat jouw kind behandelt niet standaard zijn gehoor laat testen. Als je vermoedt dat je kind niet goed hoort, neem dan contact op met de KNO-arts van het schisisteam. Geef aan dat je wilt dat het gehoor van je kind wordt getest.

Audioloog

Bij een audiologisch centrum onderzoekt, begeleidt en adviseert een audioloog je kind op het gebied van gehoor en, indien nodig, taal en spraak. Door het plaatsen van trommelvliesbuisjes kan het gehoor van je kind verbeteren. In sommige gevallen is dat niet zo. Dan kan de audioloog adviseren over het gebruik van gehoorapparatuur.

Geleiding

Bij een goed gehoor komt geluid de oorschelp en gehoorgang binnen via luchtgeleiding. Het trommelvlies, dat zich bevindt tussen de gehoorgang en het middenoor, geeft de geluidstrillingen via de gehoorbeentjes door aan het binnenoor. Wanneer dit systeem niet werkt, is er sprake van geleidingsslechthorendheid. Geluid kan wel rechtstreeks aan het binnenoor worden doorgegeven door het in trilling brengen van het schedelbot en het bot van de kaak door middel van een beengeleider.

Een kind dat regelmatig oorontstekingen en/of looporen heeft, zal geen hoortoestel in of achter het oor kunnen dragen. De audioloog kan in dat geval het gebruik van een beengeleider adviseren. Een beengeleider bestaat uit een hoofdband met aan de ene kant een trilblokje en aan de andere kant een hoortoestel dat voor versterking van het geluid naar dat blokje zorgt.

Audicien

Voor de aanschaf en onderhoud van gehoorapparaten verwijst de audioloog je kind door naar een audicien. Dat is een specialist op het gebied van gehoorapparatuur die werkt bij een winkel waar deze wordt verkocht.

Back To Top