skip to Main Content

Een schisis heeft esthetische impact op een kind. Daarnaast  leidt het tot problemen als voeding die door de neus naar buiten loopt en spraak- en communicatieproblemen. Logopedie is dé manier om spraak en taal te verbeteren. De fonetische therapie is het gangbaarst. Deze therapie is gericht op het aanleren van een verbeterde motoriek. Fonologische therapie is nieuwer en daarom vaak minder bekend. Deze therapie heeft als doel om foutieve taalregels af te leren. 

Cassandra Alighieri is logopedist en doet onderzoek naar deze twee technieken. Als je bent geopereerd aan een schisis of een gespleten verhemelte heb je daarna vaak nog spraakproblemen. Alighieri onderzocht welke logopedische behandeling kinderen het beste helpt.

Twee soorten fouten in de spraak

Kinderen met een schisis kunnen twee soorten fouten maken wanneer ze leren spreken. Ze kunnen klanken verkeerd uitspreken, omdat ze die niet goed kunnen vormen. Denk aan het gesis van een slang. Dit kunnen ze niet nabootsen, omdat ze hun tong niet op de juiste plaats kunnen zetten, de fonethische fouten. Een motorisch probleem, dat verholpen kan worden door kinderen uit te leggen dat t het puntje van de tong net achter de boventanden moet staan om de ‘s’ juist te vormen.

Bij fonologische fouten kunnen kinderen de klanken correct uitspreken, maar doen ze dat niet. Er is geen motorisch probleem, ze hebben een foutief regelsysteem. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld een klank systematisch vervangen door een andere klank. Ze zien een koe en zeggen ‘toe’. De k wordt telkens vervangen door een t. Door kinderen de betekenisverschillen te leren tussen woorden met verschillende klanken kunnen de foutieve taalregels afgeleerd worden.

Een jong kind met een schisis leert bepaalde motorische patronen aan. Die patronen beïnvloeden en domineren zelfs de spraakontwikkeling volgens onderzoekers.

Nadat het verhemelte is gesloten zou het kind in staat moeten zijn om de klanken juist uit te spreken. Het fysieke defect is immers hersteld. Toch is dat vaak niet het geval. De foutieve articulatie blijft vaak aanwezig. De articulatie wordt een onderdeel van de taal die het kind spreekt. Het gaat met andere woorden over een fonologische fout, aldus Alighieri.

Toch is het uitgangspunt van de standaardbehandeling de fonetische therapie. Daarom onderzocht Alighieri twee groepen kinderen. Benieuwd naar het onderzoek? Lees hier het volledige artikel.

Back To Top