Test

Diagnose schisis voor de geboorte

Al tijdens de zwangerschap kan schisis vastgesteld worden bij een ongeboren baby. We spreken dan over een prenatale diagnose schisis.

Echo

Er zijn geen tests om schisis tijdens de zwangerschap aan te tonen. Wel kunnen een lip- en kaakspleet worden gezien tijdens een 20-weken echo. Met een uitgebreide echoscopie kan heel soms ook een gehemeltespleet zichtbaar zijn, maar meestal niet.

Vervolgonderzoek

Wat er vervolgens gebeurt, hangt af van de behandelaar die de schisis heeft waargenomen en het centrum waar hij of zij werkzaam is.

Bovendien hangt het ook af van de wens van de aanstaande ouders. Indien de 20-weken echo bij een echocentrum heeft plaatsgevonden, volgt een afspraak bij een gynaecoloog in het ziekenhuis die gespecialiseerd is in prenatale diagnostiek. Deze zal opnieuw een echo doen en, indien gewenst of nodig, vindt er vervolgonderzoek plaats. Daarna worden aanstaande ouders in contact gebracht met een schisisteam.

Schisisteam

Vaak krijgen de aanstaande ouders informatie over het dichtstbijzijnde schisisteam. Dat wil echter niet zeggen dat ze verplicht zijn om naar dit team te gaan. Als ze dat willen, kunnen ze informatie inwinnen over de verschillende schisisteams die er zijn, bijvoorbeeld op de website van Schisis Nederland, de NVSCA[MtR1]  of op een forum of groep voor ouders van een kind met schisis.

Ze kunnen een afspraak maken met een zorgverlener van het schisisteam naar keuze, die met hen de praktische èn emotionele kanten bespreekt van het verwachten van een baby met schisis. Vaak is dit een (verpleegkundig) schisisconsulent, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker.

 


 [MtR1]Link toevoegen naar www.schisis.nl