skip to Main Content
Steun ons Webshop Contact

Je kunt je nu opgeven voor de Landelijke dag Schisis Nederland op zaterdag 8 februari 2020. Met een gevarieerd programma, inspirerende workshops en een lekkere lunch in het historische Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Bovendien een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Programma

10.30 uur:  Inloop
11.00 uur:  Welkom
11.15 uur:   Spel ‘over de streep’
11.45 uur:   4 gespreksgroepen (uitwisseling van persoonlijke ervaringen en tips):

  • 11 t/m 19 jaar met schisis, Pierre Robin-sequentie en Stickler syndroom
  • 20 t/m 35 jaar met schisis, Pierre Robin-sequentie en Stickler syndroom
  • 35+ jaar met schisis, Pierre Robin-sequentie en Stickler syndroom
  • (toekomstige) ouders van kinderen met een schisis, Pierre Robin-sequentie
    en Stickler syndroom

Parallel: verteltheater voor kinderen 4 – 10 jaar

13.00 uur: Lunch

13.45 uur: Workshops (zie onderstaande informatie)
1. Weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’
2. Digitale operatieplanning bij het 3D Face Lab
3. Spraak en spraakverbeterende operaties
Parallel: Kinderprogramma

15.00 uur: Afsluiting
15.10 uur:  Borrel
16.00 uur: Einde

Locatie, tijd

Dorpshuis Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein, zaterdag 8 februari 2020, van 10:30 tot 16:00 uur.

De locatie is met openbaar vervoer goed bereikbaar (bushalte op 5 minuten loopafstand). Er zijn genoeg parkeerplaatsen aanwezig.

Aanmelden

Opgave voor deelname kan tot uiterlijk donderdag 30 januari via katrin@bosk.nl.

Deelnamekosten, respectievelijk lid/geen lid:
Gezin 25,00/70,00
Volwassene (vanaf 18 jr) 10,00/30,00
Organisaties 20,00/60,00

Graag per omgaande overmaken op rekening NL26 ABNA 0839 6988 28 t.n.v. Vereniging Schisis
en o.v.v. ‘Landelijke Dag Schisis’.

Graag bij de aanmelding doorgeven:

• voor welke gespreksgroep en welke workshop je kiest
• de leeftijd van de deelnemende kind(eren)
• je postadres en telefoonnummer
• of je lid bent of niet

Je ontvangt ongeveer een week van te voren een bevestiging per e-mail.

Graag tot ziens op de landelijke dag van Schisis Nederland 2020!

Workshops

1. Weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’
Kom kennis maken met een leuke training met onderdelen uit weerbaarheids- en anti-pest-programma’s. Bij ‘Rots & Water’ gaat de training van weerbaarheid samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Presentatie: Elianne Ottevanger, docent gezondheidszorg en welzijn & pedagoog

2. Digitale operatieplanning bij het 3D Face Lab
Maak kennis met 3D technologie van operatieplanningen waarbij het beoogde eindresultaat voor zowel patiënt als de arts zichtbaar wordt gemaakt.
Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen we uitleggen waarom en hoe we dit samen met de artsen doen.
Presentatie: Joël Kortes en Robbie van Gelderen, maxillo faciaal technici, UMC Utrecht

3. Spraak en spraakverbeterende ingrepen
Schisis kan gevolgen hebben voor de mondmotoriek, spraak en taal. Kom meer te weten over spraakverbeterende operaties en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van logopedie.
Presentatie: Aebele B. Mink van der Molen, plastisch chirurg, voorzitter Schisisteam UMC Utrecht en Sarah Haverkamp, logopediste WKZ Utrecht

 

Kinderprogramma (ochtend): ‘En niemand wist waarom’ – verteltheater voor kinderen van 4-10 jaar
Deze interactieve voorstelling met live muziek is een modern sprookje over verdrietig zijn zonder dat je weet waarom, iemand heel graag willen helpen en de moed om voor jezelf op te komen en uit te spreken wat je voelt.
Presentatie: Simone van Laar (concept, tekst en spel) en Douwe Nauta (muziek)

Kinderprogramma (middag):
Tekenen, spelletjes en meer

Back To Top