skip to Main Content

Het bestuur van Schisis Nederland nodigt haar leden graag uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering op zaterdag 6 juni, 13.30-15.00 uur. Het eerste plan was om deze vergadering op te nemen in het programma van onze jaarlijkse verenigingsdag, maar door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Daarom houden we het ditmaal kort en plezierig!

Veel werk verzet in 2019

We hebben sinds de oprichting van onze nieuwe vereniging samen met het landelijk bureau en veel vrijwilligers heel hard gewerkt om een aantal mooie activiteiten te realiseren; om daarmee te laten zien wat we kunnen betekenen voor mensen met een schisis en hun naasten. Sommigen van jullie waren hier ook bij betrokken. De resultaten van onze activiteiten zijn beschreven in ons jaarverslag, dat samen met de jaarrekening in de vergadering wordt gepresenteerd.

De meeste activiteiten van 2019 willen we graag voortzetten in de volgende jaren. Voor het voortbestaan van onze vereniging is het daarom heel belangrijk dat jullie met zoveel mogelijk deelnemen aan de vergadering. Met jouw aanwezigheid (en de stem die je straks uitbrengt) kun je laten zien dat je onze inzet waardeert en graag wil dat we daarmee doorgaan.

Nieuwe bestuursleden

Een bijzonder onderwerp op de agenda is de uitbreiding van ons bestuur, van drie personen naar vijf personen. Dit is nodig gebleken omdat we met zoveel verschillende onderwerpen tegelijk bezig moeten zijn. Anja Jonkers en Ilona Lekahena hebben een invloedrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van Schisis Nederland, maar zullen hun bestuursplaats ter beschikking stellen vanwege toegenomen werkverplichtingen. Tot ons genoegen hebben Ruurd Stolp, Jantina van Rossum, Martijn Riet en Nellienke Duijzer zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot het bestuur. Wij horen graag van jullie als leden of je hiermee kunt instemmen.

Aanmelden

De ledenvergadering van Schisis Nederland wordt gehouden op zaterdag 6 juni van 13.30 tot 15.00 uur.
Meld je even aan voor de Algemene ledenvergadering door een mail te sturen naar info@schisisnederland.nl 
Deze online-bijeenkomst wordt georganiseerd via Microsoft Teams. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je binnenkort een link voor deze bijeenkomst en tevens de stukken die voor de vergadering nodig zijn.
Je kunt tot uiterlijk 31 mei vragen stellen over de verschillende onderwerpen. Deze worden vervolgens via mail of tijdens de vergadering beantwoord.

We hopen we je te ontmoeten op onze ledenvergadering! Hopelijk tot dan en blijf gezond.

Back To Top